Зразок заявки

Голові правління
БО «Благодійний фонд Черепахи Альберта Вікторовича»

Черепасі Маргариті Альбертівні
Від (прізвище ім’я по-батькові заявника)
Адреса проживання
Контактний телефон
Заява
Тескт заяви надавати в довільній формі в залежності від суті звернення.

В кінці звернення прописуєте наступне:

Я (ПІБ) даю згоду на обробку та використання персональних даних та інформацію про стан мого здоров’я
До заяви додаються наступні документи :
– Копія паспорту та коду заявника;
– Оригінали або завірені копії медицинських довідок (висновків) про необхідність лікування (оперативного втручання). Строк видачі медичних довідок не повинен перевищувати 6 місяців!!!
– інші документи необхідні для об’єктивного розгляду зверення (як приклад копія свідоцтва про народження дитини, копія довідки про багатодітну чи малозабезпечену сім’ю, копія довідки матері-одиначки, рахунки з медицинських центрів або інше).
Дата …………………
Підпис  …………………

Завантажити зразок